Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Các sản phẩm dịch vụ ưu đãi
Dịch vụ Ngân hàng điện tử dành cho Doanh nghiệp

Đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng doanh nghiệp để được hưởng các ưu đãi miễn phí sau: Đăng ký mở tài khoản Đăng ký dịch vụ Internet Banking Truy vấn số dư tài khoản qua Intenet Banking Nhận sao kê tài khoản định kỳ về email đăng ký Chuyển…

Thư tín dụng nhập khẩu (L/C nhập khẩu)

SHB Lào phát hành L/C và cam kết thanh toán

Tài trợ xuất khẩu đảm bảo bằng nguồn thu

Tài trợ xuất khẩu trọn gói là hình thức cấp tín dụng

Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ (L/C)

Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức L/C

Nhờ thu nhập khẩu

Khách hàng có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa theo phương thức nhờ thu

Chiết khấu Hối phiếu bộ chứng từ xuất khẩu (nhờ thu)

Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức Nhờ thu

Bao thanh toán xuất khẩu

Bao thanh toán xuất khẩu

Nhận tiền từ nước ngoài chuyển đến

Để nhận tiền hàng xuất khẩu

Chuyển tiền đi nước ngoài

Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền