Nhờ thu nhập khẩu

Đặc điểm sản phẩm:

 • Khách hàng có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa theo phương thức nhờ thu và muốn lựa chọn SHB Lào thu hộ để tiếp nhận bộ chứng từ nước ngoài chuyển về, đó là dịch vụ của ngân hàng thông báo nhờ thu từ nước ngoài cho nhà nhập khẩu và thay mặt nhà nhập khẩu thanh toán tiền hàng cho nhà xuất khẩu. Dịch vụ nhờ thu nhập khẩu của SHB Lào đảm bảo quý khách nhận được bộ chứng từ nhanh nhất.
 • Nhờ thu theo hình thức trả ngay (D/P) và/hoặc trả chậm (D/A)
 • Thực hiện thanh toán, từ chối thanh toán theo chỉ thị của khách hàng
 • SHB Lào nhận bộ chứng từ từ ngân hàng của nhà xuất khẩu và thông báo tới khách hàng

Lợi ích khách hàng:

 • Tiết kiệm chi phí: Phí dịch vụ linh hoạt và cạnh tranh.
 • Tiết kiệm thời gian, tăng cơ hội kinh doanh: Với hệ thống các ngân hàng đại lý rộng khắp trên thế giới của SHB, khách hàng sẽ nhanh chóng nhận được bộ chứng từ hàng hóa.
 • Được bảo đảm nguồn ngoại tệ thanh toán
 • Đội ngũ nhân viên nhiệt tình.
 • Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ nhập khẩu

 Đối tượng áp dụng:

 • Khách hàng là Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, đáp ứng các điều kiện theo quy định sản phẩm nhờ thu nhập khẩu.

Hồ sơ chuẩn bị:

 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng.
 • Hồ sơ về tài chính của khách hàng.
 • Yêu cầu thanh toán chứng từ nhờ thu
 • Bộ chứng từ xuất trình
 • Hối phiếu đã được Khách hàng chấp nhận thanh toán (với nhờ thu trả chậm)