Trang chủ Mạng lưới hoạt động
Ngân hàng TNHH Sài Gòn – Hà Nội Lào (SHB Lào)
Trụ sở chính
Địa chỉ : Lô số 1, Đại lộ Lang Xang, Huyện Chanthabuly, Bản Hatsady, Thủ Đô Viêng Chăn, Nước CHDCND Lào
Số điện thoại : (+85621) 968888 - Fax : (+85621) 968899
Giờ mở cửa : 8:30 - 17:00
SHB Lào, Chi nhánh Champasack
Chi nhánh Champasack
Địa chỉ : 336, 337, 338 Pakse New Market, Phonekung, Pakse, Champasak, Lao PDR
Số điện thoại : (856-31) 257 167 - Fax : (856-31) 257 137
Giờ mở cửa : 8:00 am to 15h30 pm