Trang chủ Về chúng tôi

Trải qua 5 năm xây dựng và phát triển, SHB Lào tự hào là ngân hàng nước ngoài có hoạt động tăng trưởng, phát triển ổn định và an toàn đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Lào

2012

SHB Lào bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 15/08/2012 với tư cách một chi nhánh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội, tại Pakse (Tỉnh Champasack – Lào) với vốn điều lệ 104 tỷ LAK.

2015 – nay

Ngày 15/01/2016, được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước Lào (BOL), SHB Lào đã chính thức chuyển đổi từ chi nhánh thành pháp nhân độc lập với mô hình ngân hàng con, có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Lào, vốn điều lệ gần 405 tỷ LAK.

Sau 5 năm hoạt động SHB Lào đã khẳng định thương hiệu và thị phần tại Lào.