Thông báo mời thầu: gói thầu “Cải tạo sửa chữa trụ sở Chi nhánh Savannakhet thuộc Ngân hàng SHB Lào”

Ngân hàng TNHH Sài Gòn – Hà Nội Lào (sau đây gọi là bên mời thầu) đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu “Cải tạo sửa chữa trụ sở Chi nhánh Savannakhet thuộc Ngân hàng SHB Lào” thuộc dự án Cải tạo sửa chữa trụ sở Ngân hàng SHB Lào – Chi nhánh Savannakhet, địa điểm xây dựng tại Đường Sisavangvong, tổ 25, bản Lattanalangsy Neua, thành phố Kaysone Phomvihan, tỉnh Savannaket, nước CHDCND Lào.
Bên mời thầu trân trọng mời các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực và quan tâm đến gói thầu nêu trên tham dự.
Các đơn vị có nguyện vọng tham gia sẽ được phát hồ sơ miễn phí.
Các đơn vị quan tâm đến gói thầu tìm hiểu qua thông tin chi tiết tại :
Website : www.shb.la.
Ngân Hàng TNHH Sài Gòn – Hà Nội Lào : Ông/bà Lâm Quốc Thế số điện thoại : 00856 20 91036868.
Thời gian phát hành hồ sơ từ ngày 17/05/2018 đến 17h ngày 30/05/2018
Hồ sơ chào thầu phải được gửi tới địa chỉ của Ngân hàng TNHH Sài Gòn – Hà Nội Lào chậm nhất vào 17 giờ ngày 30/05/2018. Hiệu lực của Hồ sơ chào thầu có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày đóng thầu