Thư tín dụng nhập khẩu (L/C nhập khẩu)

Đặc điểm sản phẩm:

 • Đối tượng Khách hàng: Nhà nhập khẩu mua hàng theo L/C
 • SHB Lào phát hành L/C và cam kết thanh toán khi bộ chứng từ xuất trình hoàn toàn phù hợp với các điều kiện của L/C.
 • Thời gian xuất trình bộ chứng từ để được thanh toán: trong thời gian hiệu lực của L/C

Lợi ích khách hàng:

 • Là phương thức an toàn, hiệu quả và giảm thiểu tối đa rủi ro cho khách hàng.
 • Được SHB tư vấn về các điều khoản, điều kiện khi mở L/C, các quy tắc, tập quán thương mại quốc tế nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
 • Giao dịch được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi.
 • Chi phí cạnh tranh.
 • Đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nhiệt tình, với trình độ chuyên môn cao.

Đối tượng áp dụng:

 • Khách hàng là Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, đáp ứng các điều kiện theo quy định sản phẩm thư tín dụng nhập khẩu.

Hồ sơ chuẩn bị:

 • Hồ sơ vay vốn theo quy định của SHB Lào.
 • Thư yêu cầu phát hành L/C
 • Hồ sơ mở L/C: Giấy đề nghị mở thư tín dụng; Hợp đồng mua bán ngoại thương; Giấy cam kết thanh toán (thanh toán L/C bằng vốn tự có và L/C bằng vốn vay)
 • Đối với L/C phát hành bằng vốn vay: Quý khách cần bổ sung thêm vào hố sơ xin mở L/C: Giấy đề nghị vay vốn, Hợp đồng kinh tế hoặc phương án sản xuất, kinh doanh lô hàng nhập khẩu…