Trang chủ Ban lãnh đạo

Hội đồng Quản trị

Ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB
 • Uỷ viên UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 • Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hà Nội.
 • Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).
 • Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T.
 • Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).
 • Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH).
 • Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ Sài Gòn – Hà Nội.
Ông Võ Đức Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 • Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập
Ông Thái Quốc Minh – Thành Viên Hội đồng Quản trị Độc lập
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tư nhân VINA.
 • Phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Vinaconex
 • Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ và Phát triển Hạ tầng Viễn thông Unitel
 • Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Sắc Đẹp Phụ Nữ
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Hữu nghị Việt Nam – Mỹ La Tinh
Ông Nguyễn Văn Lê – Thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc SHB
 • Sinh ngày 18/07/1973, Tiến sỹ ngành Tài chính ngân hàng.
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý điều hành trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
 • Giữ chức vụ Tổng giám đốc ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) từ năm 2000 đến nay.
Ông Phạm Công Đoàn – Thành viên Hội đồng Quản trị
 • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh.
 • Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Tiến VHANI.
Ông Trần Ngọc Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị SHB
 • Thành viên Hội đồng Quản trị SHB.
 • Cổ đông sáng lập của SHB.
Ông Đỗ Quang Huy – Thành viên Hội đồng Quản trị SHB
 • Thành viên Hội đồng Quản trị SHB.

Ban Kiểm soát

Ông Phạm Hoà Bình – Trưởng Ban Kiểm Soát
 • Sinh ngày 31/12/1961, Cử nhân Kinh tế – Chuyên ngành Tài chính – Tín dụng.
 • 27 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng
Bà Nguyễn Thị Hoạt – Phó Trưởng Ban Kiểm Soát
 • Sinh ngày 02/11/1986, Thạc sỹ Kinh tế
 • 9 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng
Ông Nguyễn Hữu Đức – Thành viên Ban Kiểm soát
 • Sinh ngày 13/08/1948, Tiến sỹ Kinh tế.
 • 45 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng.
Bà Lê Thanh Cẩm – Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngày sinh: 25/12/1967
 • Trình độ: Cử nhân tài chính ngân hàng – Đại học Kinh tế quốc dân; Thạc sĩ QTKD – Đại học Pacific Western University US
 • Kinh nghiệm: 27 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng
Bà Phạm Thị Bích Hồng – Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngày tháng năm sinh: 8/2/1968
 • Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán
 • Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng : 28 năm

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Lê – Thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc SHB
 • Sinh ngày 18/07/1973, Tiến sỹ ngành Tài chính ngân hàng.
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý điều hành trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
 • Giữ chức vụ Tổng giám đốc ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) từ năm 2000 đến nay.
Bà Ngô Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc
 • Sinh ngày 26/10/1973, Tiến sỹ kinh tế.
 • 22 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Bà Ninh Thị Lan Phương – Phó Tổng Giám đốc
 • Sinh ngày 12/10/1974, Thạc sỹ kinh tế.
 • 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Bà Đặng Tố Loan – Phó Tổng Giám đốc
 • Sinh ngày 10/09/1973, Thạc sỹ kinh tế.
 • 21 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Ông Lê Đăng Khoa – Phó Tổng Giám đốc
 • Sinh ngày 18/08/1974, Thạc sỹ kinh tế.
 • 16 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Ông Nguyễn Huy Tài – Phó Tổng Giám đốc
 • Sinh ngày 03/02/1974, Cử nhân kinh tế.
 • 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.