Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ (L/C)

Đặc điểm sản phẩm:

 • Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức L/C là việc SHB Lào ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng  trong thời gian chờ thanh toán/trả chậm từ đối tác nhập khẩu, từ đó giúp khách hàng thu hồi vốn nhanh, cải thiện vòng xoay vốn lưu động và giúp sử dụng vốn hiệu quả hơn.bộ chứng từ nhanh nhất.

Lợi ích khách hàng:

 • Đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng ngay sau khi giao hàng.
 • Tỷ lệ chiết khấu lên đến 100% trị giá hối phiếu.
 • Thời hạn vay linh hoạt.
 • Được tư vấn lập bộ chứng từ miễn phí.
 • Thời gian xử lý chứng từ nhanh gọn.
 • Được hưởng lãi suất chiết khấu thấp hơn lãi suất cho vay thông thường.
 • Áp dụng mức phí Thanh toán quốc tế và phí Thanh toán trong nước ưu đãi.

 Đối tượng áp dụng:

 • Khách hàng là Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, đáp ứng các điều kiện theo quy định sản phẩm, là người thụ hưởng và có nhu cầu chiết khấu hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức thanh toán L/C

Hồ sơ chuẩn bị:

 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng.
 • Hồ sơ về tài chính của khách hàng.
 • Yêu cầu thanh toán chứng từ nhờ thu
 • Bộ chứng từ xuất trình
 • Hối phiếu đã được Khách hàng chấp nhận thanh toán (với nhờ thu trả chậm)