SHB Lào Internet Banking

“SHB Lao Internet Banking là giải pháp ngân hàng điện tử giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc giao dịch trên tài khoản của mỉnh mọi lúc mọi nơi”

Nội dung chính của sản phẩm:

 • Dành cho Khách hàng cá nhân có tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại SHB Lào
 • Khách hàng phải có tài khoản thanh toán tại SHB Lào.
 • Loại tiền được giao dịch: LAK
 • Khách hàng đăng ký dịch vụ thông báo số dư tài khoản tiền gửi thanh toán qua SMS/eMail của SHB Lào.
 • Khách hàng thực hiện chuyển khoản qua Internet Banking bằng phương thức xác thực eSecure

 Lợi ích:

 • Thông báo số dư tài khoản tiền gửi thanh toán qua SMS/eMail
 • Truy vấn thông tin về TKTT, tài khoản tiết kiệm, tài khoản vay 1 cách nhanh chóng
 • Chuyển khoản cá nhân giữa các tài khoản của chính khách hàng hoặc chuyển đi tài khoản khác thuận tiện
 • Truy vấn tỷ giá, lãi suất: Chức năng này cho phép Khách hàng truy vấn lãi suất và tỷ giá các loại tiền tệ tại thời điểm hiện tại .
 • Truy vấn điểm giao dịch SHB Lào: Chức năng này cho phép Khách hàng tìm điểm giao dịch gần nhất của SHB Lào.
 • Danh sách thụ hưởng: Cho phép Khách hàng cập nhật danh sách tài khoản nhận trong hệ thống SHB Lào.
 • Phí sử dụng dịch vụ thấp