ທ່ານຍັງບໍ່ທັນເປີດບັນຊີຢູ່ທະນາຄານ SHB Lao
ກະລຸນາລົງທະບຽນເປີດບັນຊີ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດພິເສດຈາກທາງທະນາຄານ SHB Lao
ຫຼືໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:
SHB Lao (Head Office): +85621 968888
Champasack Branch: +85631 257167

SHB  Lao Internet Banking ແມ່ນລະບົບທະນາຄານເອ​ເລັກ​ໂທ​ຣ​ນິກ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສະດວກສະບາຍ ໃນການເຮັດທຸລະກຳຜ່ານບັນ​ຊີ​ຂອງ​ຕົນໄດ້ທຸກບ່ອນ, ທຸກເວລາ.

 ເນື້ອ​ໃນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ

 • ​ສຳ​ລັບ​​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນທີ່ເປີດຢູ່ SHB Lao.
 • ​ທ່ານຕ້ອງມີບັນຊີກະແສລາຍວັນຢູ່ SHB Lao
 • ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ທີ່ໃຊ້​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກຳ: ກີບ
 • ທ່ານລົງທະບຽນບໍລິການແຈ້ງຍອດເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຜ່ານ SMS/eMail ຂອງ SHB Lao
 • ທ່ານປະຕິບັດໂອນເງິນຜ່ານ Internet Banking ດ້ວຍ​ວິ​ທີຢືນຢັນ eSecure

 ​ຜົນປະ​ໂຫຍດ:

 • ແຈ້ງຍອດເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກປະແສນລາຍວັນຜ່ານ SMS/eMail
 • ຄົ້ນ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຊີ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ, ບັນ​ຊີ​ປະ​ຢັດ, ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ກູ້​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ.
 • ໂອນ​ເງິນ​ລະຫວ່າງບັນຊີຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ໂອນໄປບັນຊີອື່ນຢ່າງສະດວກ.
 • ຄົ້ນ​ຫາ​ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ, ອັດຕາດອກ​ເບ້ຍ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄົ້ນຫາອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ອັດຕາ ແລກປ່ຽນຂອງແຕ່ລະສະກຸນເງິນໃນເວລາປະຈຸບັນ.
 • ຄົ້ນ​ຫາ​ຈຸດ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ SHB Lao ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຊອ​ກ​ຫາ​ຈຸດ​ບໍ​ລິ​ການ​​ທີ່​ໃກ້​ສຸດ​ຂອງ SHB Lao
 • ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ: ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​​ໃຫ້ທ່ານ​ອັບ​ເດດລາຍ​ຊື່​ບັນ​ຊີ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃນ​ລະ​ບົບ SHB Lao
 • ຄ່າທຳ​ນຽມ​ຕ່ຳ​.