Cho vay Doanh nghiệp trung và dài hạn

Đáp ứng nhu cầu tài chính trung, dài hạn của khách hàng để tăng cường, cải thiện công suất, năng lực hoạt động kinh doanh thông qua việc đầu tư bổ sung, đầu tư thay thế, sửa chữa, cải tạo và đầu tư mới

 Đặc điểm sản phẩm:

 • Cho vay theo món: Đáp ứng nhu cầu tài chính trung, dài hạn của khách hàng để tăng cường, cải thiện công suất, năng lực hoạt động kinh doanh thông qua việc đầu tư bổ sung, đầu tư thay thế, sửa chữa, cải tạo và đầu tư mới.
 • Cho vay theo dự án: Đáp ứng nhu cầu tài chính trung, dài hạn của khách hàng để đầu tư mới, đầu tư mở rộng. Ngoài ra, đáp ứng nhu cầu tài chính trọn gói để thực hiện dự án đầu tư. Các dự án ưu tiên đầu tư như: Dự án thủy điện, năng lượng, dự án trồng cây công nghiệp, nông nghiệp, nhà máy sản xuất chế biến… các dự án có tính khả thi và hiệu quả.
 • Thời gian cho vay linh hoạt tối đa 15 năm (tùy theo khả năng trả nợ thực tế của từng dự án)
 • Số tiền cho vay có thể lên đến 70% tổng mức đầu tư.

Lợi ích khách hàng:

 • Tạo ra đòn bẩy tài chính, khắc phục việc thiếu hụt nguồn vốn dài hạn.
 • So với thuê mua tài chính, tín dụng trung và dài hạn có lợi thế là khách hàng vẫn duy trì được quyền sở hữu của mình trong thời gian vay vốn.
 • Lãi suất linh hoạt, hợp lý và cạnh tranh;
 • Cho vay theo dự án:
 • Thời gian cho vay linh hoạt, thời gian ân hạn và trả nợ phù hợp với dòng tiền của dự án/doanh nghiệp
 • Được ân hạn trong thời gian triển khai dự án để giảm áp lực trả nợ
 • Rút vốn linh hoạt, có thể rút một lần hoặc nhiều lần theo tiến độ đầu tư
 • Được thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay.​

Đối tượng áp dụng:

 • Tất cả các công ty đã được thành lập, tổ chức và hoạt động theo pháp luật của Lào có nhu cầu sử dụng sản phẩm.

Hồ sơ chuẩn bị:

 • Hồ sơ vay vốn theo quy định của SHB Lào.