Tiết kiệm rút gốc linh hoạt

“Tiết kiệm rút gốc linh hoạt giúp cho khách hàng được  hưởng các chính sách ưu đãi về lãi suất của SHB Lào”

Các tiện ích sản phẩm:

 • Áp dụng cho tất cả các khach hàng cá nhân người lào hoăc người nươc ngoài có nhu cầu gửi tiết kiệm tại SHB Lào
 • Loại tiền áp dụng: LAK, USD, THB
 • Kỳ hạn; 36 tháng
 • Khách hàng được phép rút toàn bộ hoặc 1 phần trước hạn và hưởng lãi suất linh hoạt theo thời gian thực gửi
 • Nếu khách hàng rút một phần gốc trước hạn, phần còn lại tiếp tục duy trì đến hết kỳ hạn hoặc đến khi khách hàng tất toán và hưởng lãi suất theo kỳ hạn khách hàng tham gia.
 • Đến hạn khách hàng không tất toán sổ tiết kiệm hệ thống sẽ tự động gia hạn gốc và lãi sang kỳ hạn tương ứng của sản phẩm.
 • Khách hàng được hưởng lãi suất niêm yết theo sản phẩm áp dụng tại SHB Lào trong từng thời kỳ.

Lợi ích:

 • Khách hàng được phép rút toàn bộ hoặc 1 phần trước hạn và hưởng lãi suất linh hoạt theo thời gian thực gửi

Đặc điểm:

 Phát hành sổ tiết kiệm trên số tiền gửi của khách hàng, khách hàng được hưởng lãi suất theo số dư tiền gửi.

 • Khách hàng có thể rút toàn bộ vốn đúng hạn hoặc trước hạn
 • Khách hàng được phép chiết khấu, cầm cố, vay vốn hoặc bảo lãnh cho người khác vay vốn tại SHB Lào và các tổ chức tín dụng khác(nếu được chấp thuận)
 • Khách hàng được dung sổ tiết kiệm để xác minh năng lực tài chính cho khách hàng hoặc người thân.
 • Khách hàng phải chịu thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác(nếu có) theo quy định pháp luật Lào.

Thủ tục:

 • Gửi tiền: Khách hàng xuất trình GTTT còn thời hạn hiệu lực: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu….(đối với người Lào) hoặc hộ chiếu kèm thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh(đối với người nước ngoài) và điền đầy đủ thông tin trên Giấy gửi tiền của SHB Lào, kê khai trên giấy nộp tiền và nộp tiền. Sauk hi nộp tiền, khách hàng được nhận sổ tiết kiệm.
 • Rút tiền: Khách hàng xuất trình GTTT (CMND/hộ chiếu) còn hiệu lực và điền đầy đủ thông tin trên Giấy rút tiền. Chữ ký trên giấy rút tiền phải đúng chữ ký đã đăng ký tại SHB Lào khi gửi tiền