Sản phẩm cho vay kinh doanh (Phục vụ vay bổ sung vốn lưu động, cho vay đầu tư tài sản cố định)

“Các sản phẩm cho vay kinh doanh giúp khách hàng cải thiện tình hình tài chính, cũng như chủ động hơn được kế hoạch kinh doanh cá nhân của mình”

1. Tiên ích của chương trình

 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.
 • Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của Khách hàng.
 • Lãi suất cạnh tranh.
 • Mức cho vay cao, tối đa lên đến 100% nhu cầu vốn
 1. Đặc điểm của sản phẩm
 • Loại tiền vay: Lak hoặc ngoại tệ.
 • Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh (bao gồm bổ sung vốn lưu động và đầu tư tài sản cố định).
 • Lãi suất vay: Theo biểu lãi suất cho vay do SHB Lào công bố trong từng thời kỳ.
 • Mức cho vay: Tối đa 100% nhu cầu vay vốn.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa lên đến 84 tháng.
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần/Hạn mức tín dụng.
 • Phương thức trả nợ: Linh hoạt theo khả năng tài chính của Khách hàng.
 • Tài sản bảo đảm: Theo quy định của SHB Lào trong từng thời kỳ.
 1. Hồ sơ vay vốn
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu SCB).
 • Hồ sơ pháp lý của Khách hàng.
 • Chứng từ chứng minh khả năng trả nợ.
 • Hồ sơ tình hình tài chính, hồ sơ tài sản bảo đảm.
 • Và các giấy tờ khác có liên quan.