Cho vay giấy tờ có giá, Chứng minh năng lực tài chính và thấu chi tài khoản

“Cho vay bằng giấy tờ có giá, chứng minh năng lực giúp khách hàng đa dạng hơn trong các giải pháp tài chính cá nhân của mình khi không có tài sản thế chấp”

 1. Tiên ích của chương trình
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.
 • Loại hình bảo lãnh đa dạng, mức phí ưu đãi, cạnh tranh.
 • Mức cấp bảo lãnh lên đến 100% nhu cầu của Khách hàng.
 1. Đặc điểm của sản phẩm
 • Loại tiền cấp bảo lãnh/thấu chi: Lak.
 • Phương thức cấp bảo lãnh: Từng lần.
 • Thời hạn cấp bảo lãnh: Theo nhu cầu của Khách hàng.
 • Mức cấp bảo lãnh: Tối đa 100% nhu cầu của Khách hàng.
 • Phí bảo lãnh: Theo quy định của SHB Lào trong từng thời kỳ.
 • Tài sản bảo đảm: Tiền ký quỹ và/hoặc Sổ/Thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá do SHB Lào phát hành thuộc sở hữu hợp pháp của Khách hàng và/hoặc Bên thứ ba được SHB Lào chấp nhận.
 1. Hồ sơ vay vốn
 • Giấy đề nghị cấp bảo lãnh (theo mẫu SHB Lào).
 • Hồ sơ pháp lý của Khách hàng và Bên thứ ba bảo đảm (nếu có).
 • Hồ sơ liên quan đến khoản bảo lãnh đề nghị phát hành.
 • Bản chính Sổ/Thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá.