ໜ້າຫຼັກ ລູກຄ້າວິສາຫະກິດ ຊຳລະສະ​ສາງສາກົນ, ສະໜັບສະໜູນການຄ້າ
ໜັງສືສິນເຊື່ອຂາເຂົ້າ (L/C ຂາເຂົ້າ)

SHB Lao ​ເປີດ L/C ແລະ ໃຫ້ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍ

ສະໜັບສະໜູນການຂາອອກໂດຍຄ້ຳປະກັນດ້ວຍແຫຼ່ງລາຍຮັບ

ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​​ຂາອອກ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ​ແມ່ນ​ຮູບ​ກ

ຮັບຊື້ຫຼຸດເອກະສານຂາອອກຕາມຮູບແບບ L/C

ຮັບຊື້ຫຼຸດເອກະສານຂາອອກຕາມຮູບແບບ L/C

ຮັບຊື້ຫຼຸດເອກະສານຂາອອກຕາມວິທີການຮຽກເກັບ

ຮັບຊື້ຫຼຸດເອກະສານຂາອອກຕາມວິທີການຮຽກເກັບ

ຊຳລະສຳລັບການຂາອອກ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ (ຝ່າຍ​ຂາຍ) ໄດ້ SHB Lao ສະ​ໜອງ​ສິນ​ເຊື່ອ

ໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ຕ່າງ