ລາຍການສົມມະນາຄຸນລູກຄ້າ “ຝາກເງິນຮັບທອງຄຳ”

ແຕ່ວັນທີ 21/05/2018 ເຖິງ 30/12/2018 SHB ລາວມີລາຍການສົມມະນາຄຸນລູກຄ້າ “ຝາກເງິນຮັບທອງຄຳ” ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍລາງວັນອື່ນອີກ

ພຽງແຕ່ຈຳນວນເງິນຝາກເລີ້ມຕົ້ນ 3 ລ້ານກີບ​/400 ໂດລາ​  ດ້ວຍໄລຍະຝາກ 09 ຂື້ນໄປ, ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບບັດຊີງໂຊກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຈັບສະຫຼາກ ​​ລວມມູນຄ່າລາງວັນ 150 ກີບ

ລາຍລະອຽດ:

  • ຮັບຂອງສົມມະນາຄຸນທັນທີ: ລູກ​ຄ້າ​ຝາກ​ປະ​ຢັ​ດ​ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້​​ຂອງ​ສົມ​ມະ​ນາ​ຄຸນຕາມຈຳນວນ​ເງິນ ແລະ​ ໄລຍະ​ຝາກຕາມທີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລາຍການ ຫຼື ເປັນເງິນສົດ​​ທຽບເທົ່າກັບມູນຄ່າຂອງສົມມະນາຄຸນ.​
  • ຈັບາງວັນໃນແຕ່ລະໄຕມາດ

ແຕ່​ລະ​ໄຕ​ມາດ SHB ລາວ ​ຈະ​ໄດ້​ຈັບ​ສະຫຼາກ​ເອົາ​ຜູ້​ໂຊກ​ດີ 4 ທ່ານ ແຕ່ລະທ່ານຈະໄດ້​ຮັບ​ຂອງ​ລາງວັນ​ເປັນທອງ​ຄຳ 999,9

  • ລູກຄ້າເປົ່າໝາຍ: ລູກຄ້າບຸກຄົນທີຝາກເງິນປະຢັດຢູ່ SHB ລາວ
  • ຜະລິດຕະພັນທີນຳໃຊ້: ຝາກປະຢັດມີກຳນົດຮັບດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ
  • ສະກຸນເງິນ: ກີບ/ໂດລາ
  • ຈຳນວນເງິນເລີ່ມຕົ້ນ: 3 ລ້ານກີບ/400 ໂດລາ
  • ໄລຍະ​​ຝາກ: 1 ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 9 ເດືອນ ແລະ 12 ເດືອນຂື້ນໄປ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍ: ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍທີທະນາຄານປະກາດໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ

ກະລຸນາສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທີ່ປ່ອງບໍລິການຂອງ SHB ລາວ ໄດ້ທຸກ​ສາ​ຂາທີ່ໄກ້ບ້ານທ່ານ ໂທລະສັບ: (856-21) 968888 – 113/(856-31) 257167