ໜ້າຫຼັກ ເຄືອຄ່າຍການເຄື່ອນໄຫວ
ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍ ລາວ ຈຳກັດ
ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍ ລາວ ຈຳກັດ
ທີ່ຢູ່ : ທີ່ຢູ່ : ເລກທີ 1, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ເບີໂທລະສັບ : (+85621) 968888 - Fax : (+85621) 968899
ໂມງເປີດບໍລິການ : 8:30 - 17:00
ທະນາຄານໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍ ລາວ ຈຳກັດ ສາຂາຈຳປາສັກ
ທະນາຄານໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍ ລາວ ຈຳກັດ ສາຂາຈຳປາສັກ
ທີ່ຢູ່ : ເລກທີ 336, 337, 338 ທີ່ຕະຫຼາດໃໝ່ປາກເຊ, ບ້ານໂພນກຸງ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ສປປ ລາວ
ເບີໂທລະສັບ : (856-31) 257 167 - Fax : (856-31) 257 137
ໂມງເປີດບໍລິການ : 8:00 am to 15h30 pm