ປະກາດລາຍຊື່ລູກຄ້າຜູ້ໂຊກດີຈາກລາຍການສົມມະນາຄຸນ “ຝາກເງິນຮັບທອງຄຳ”

 

ປະກາດລາຍຊື່ລູກຄ້າຜູ້ໂຊກດີຈາກລາຍການສົມມະນາຄຸນ ຝາກເງິນຮັບທອງຄຳ

SHB Lao ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບລູກຄ້າຜູ້ໂຊກດີທັງ 04 ທ່ານ ໃນພິທີຈັບລາງວັນຮັບທອງຄຳ 999.9 ຄັ້ງທີ 2 ໃນລາຍການສົມມະນາຄຸນ “ຝາກເງິນຮັບທອງຄຳ” ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 12/11/2018.

ລາຍການສົມມະນາຄຸນ “ຝາກເງິນຮັບທອງຄຳ” ຍັງສືບຕໍ່ຈົນເຖິງວັນທີ 30/12/2018 ມີຫຼາຍລາງວັນ ທີ່ລໍຖ້າທ່ານ. ຢ່າພາດໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົມມະນາຄຸນຜູ້ໂຊກດີໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກ SHB Lao ຜູ້ຕໍ່ໄປອາດແມ່ນທ່ານ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລາຍການສົມມະນາຄຸນຂອງ SHB Lao, ກະລຸນາໄປທີ່ສາຂາ SHB Lao ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຫຼື ໂທ: (856) 21 968888-113/ (856) 31 257167/(856) 30 9256666 ຫຼື ເຂົ້າເວບ: www.shb.la

ລາຍຊື່ລູກຄ້າຜູ້ໂຊກດີຄັ້ງທີ 2 ກະລຸນາເບິ່ງ: ທີ່ນີ້

ລາຍຊື່ລູກຄ້າຜູ້ໂຊກດີການຈັບລາງວັນ ວັນທີ 12/11/2018

ຄັ້ງທີ 2 ລາຍການ ຝາກເງິນຮັບທອງຄຳ ( 21/05/2018-30/09/2018)

 

 

ລດ

 

ຫົວໜ່ວຍ

 

 

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນລູກຄ້າ

 

 

ລາງວັນ

 

 

ເລກລະຫັດບັດທີຖືກລາງວັນ

1 ທີ່ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ນາງ ແສງຄຳ ດວງສະໄຫວ ທອງຄຳ 999,9 ນ້ຳໜັກ 1 ສະຫຼືງ 0001798
2 ທີ່ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ທ່ານ ສັນຕິສຸກ ວໍລະວົງສາ ທອງຄຳ 999,9 ນ້ຳໜັກ 1 ສະຫຼືງ 0001649
3 ສາຂາ ຈຳປາສັກ ນາງ ເກດສຸດາ ມານີຊັບ ທອງຄຳ 999,9 ນ້ຳໜັກ 1 ສະຫຼືງ 0000214
4 ສາຂາ ຈຳປາສັກ ທ່ານ ເລ ວັນ ຈ໋ອງ ທອງຄຳ 999,9 ນ້ຳໜັກ 1 ສະຫຼືງ 0000273