ໜ້າຫຼັກ ແຈ້ງຂ່າວ​ຂໍ້​ມູນ
ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳປີ 2022
Xem chi tiết
ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ IV2022
Xem chi tiết
ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ III/2022 ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍລາວ ຈຳກັດ
Xem chi tiết
ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ II/2022 ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍລາວ ຈຳກັດ
Xem chi tiết
ລາຍງານການເງິນ ປີ 2021 ໄດ້ກວດກາແລ້ວ
Xem chi tiết
ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ I/2022 ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍລາວ ຈຳກັດ
Xem chi tiết
ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳປີ 2021 ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍລາວ ຈຳກັດ
Xem chi tiết
ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ IV/2021 ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍລາວ ຈຳກັດ
Xem chi tiết
ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ III/2021 ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍລາວ ຈຳກັດ
Xem chi tiết
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2020
Xem chi tiết