Notice: Undefined variable: server in /var/www/html/shblao/wp-content/db.php on line 627 ແຈ້ງຂ່າວ​ຂໍ້​ມູນ – ທະ​ນາ​ຄານ​ໄຊ​ງ່ອນ-ຮ່າ​ໂນ້ຍ ລາວ ຈຳ​ກັດ
ໜ້າຫຼັກ ແຈ້ງຂ່າວ​ຂໍ້​ມູນ
2. BÁO CÁO NĂM 2019 TRƯỚC KIỂM TOÁN ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ປະຈຳປີ 2019 BEFORE
Xem chi tiết
BÁO CÁO QUÝ IV/2019 ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ປະ​ຈຳ​ໄຕ​ມາດ III/2019 ທະ​ນາ​ຄານ ໄຊ​ງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍລາວ ຈຳ​ກັດ
Xem chi tiết
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ປະ​ຈຳ​ໄຕ​ມາດ III/2019 ທະ​ນາ​ຄານ ໄຊ​ງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍລາວ ຈຳ​ກັດ

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ປະ​ຈຳ​ໄຕ​ມາດ III/2019

Xem chi tiết
ແຈ້ງ​ຂ່​າວ​ຂໍ້​ມູນ ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ

ແຈ້ງ​ຂ່​າວ​ຂໍ້​ມູນ ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ແຈ້ງ​ຂ່​າວ​ຂໍ້​ມູນ ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ແຈ້ງ​ຂ່​າວ​ຂໍ້​ມູນ ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ແຈ້ງ​ຂ່​າວ​ຂໍ້​ມູນ ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ

Xem chi tiết
Unaudited financial statements – 3th quarter, 2018

Unaudited financial statements – 3th quarter, 2018

Xem chi tiết
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນໄຕ​ມາດ I ​ປີ 2018 ຂອງ SHB Lao (ກ່ອນ​ການກວດ​ສອບ)

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນໄຕ​ມາດ I ​ປີ 2018 ຂອງ SHB Lao (ກ່ອນ​ການກວດ​ສອບ) Unaudited financial statements – 1st quarter, 2018

Xem chi tiết
Financial Statement of SHB Lao 2017.PDF

Financial Statement of SHB Lao 2017.PDF

Xem chi tiết
Financial Statements of SHB Laos _LA 2016

Financial Statements of SHB Laos _LA 2016

Xem chi tiết
Financial Statements of SHB Laos 2015

Financial Statements of SHB Laos 2015

Xem chi tiết
Financial Statements of SHB Laos 2014

Financial Statements of SHB Laos 2014

Xem chi tiết