ຮັບເງິນໂອນມາຈາກຕ່າງປະເທດ

ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:

  • ຈຸດ​ປະ​ສົງ: ເພື່ອ​ຮັບ​ເງິນ​ສິນ​ຄ້າ​ສົ່ງ​ອອກ…

ຜົນປະໂຫຍດທີ່​ລູກ​ຄ້າໄດ້ຮັບ:

  • ໄດ້ຮັບ​ເງິນ​​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​, ປອດ​ໄພ, ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ຕ່ຳ.
  • ສາ​ມາດ​ຮັບ​ເງິນ​ທີ່​ທຸກ​ຈຸດບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ SHB Lao ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ.

ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຳ​ໃຊ້:

  • ລູກ​ຄ້າ​​ແມ່ນວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຮັບ​ເງິນໂອນ​ມາ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ,….ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ລະ​ບຽບ​​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ ລະ​ບຽບ​ອື່ນໆ​ຂອງ​ກົດ​ໝາຍ.

ເອ​ກະ​ສານ

  • ເອ​ກະ​ສານ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຂອງ SHB